COVID-19 enfeksiyonun etkeni, bulaşma yolları, enfeksiyondan korunma konularında ayrıntılı bilgi için tıklayınız..

Kriptorşidizm Nedir? (İnmemiş Testis)


Testislerin (veya "testisin") skrotuma yani penisin altındaki deri kesesine (halk arasında torba da denir)  inmemesine "kriptorşidizm" yani inmemiş testis denir. Gizli testis olarak da adlandırılır. Durum genellikle nadir görülür ancak genellikle erken doğan erkek bebekleri etkiler.

Devamını Oku

Erkek bir fetüs ana rahminde büyüdükçe, testisler böbreklerin yakınındaki karın bölgesinde gelişmeye başlar. Gelişimin yedinci ayı boyunca, testisler bebeğin kasıklara doğru inmeye başlar. Doğumdan 6 ay sonra skrotumdaki son pozisyonlarına ulaşmalıdırlar.

Testisler erkek cinsiyet hormonu olan sperm ve testosteron üretir. İnmemiş bir testis de hormon üretebilir, ancak sperm yapma yeteneği bozulur.

1 yaşına ulaşmış erkek bebeklerin yaklaşık% 1'inde kriptorşidizm yani inmemiş testis görülebilmektedir. Bu, yeni doğan erkek bebeklerde görülen en yaygın cinsel organ doğum kusurudur. Genellikle sadece bir testis etkilenir, ancak kriptorşidizmli çocukların yaklaşık %10'unda her iki testisin de inmediği görülmüştür.


İnmemiş Testis - Kriptorşidizm - Gizli Testis - Tek Testis
Şekil 1: Kriptorşidizmde Testislerin Skrotuma İnmediği Durum
Şekilde ayrıca kriptorşidizmli hastalarda testis pozisyonunun yüzdesini de görebilirsiniz.

İNMEMİŞ TESTİS

İnmemiş testis ile ilgili merak edilen her şey


ÖNERİLER

  • Doğum anomalisi veya eksik testis ile doğum

  • İnmemiş testisleri skrotuma taşımak için ameliyat en geç 1 yaşında veya en geç 18. ayda yapılmalıdır.
Devamını Oku
  • Palpe edilemeyen testisleri olan ve belirgin cinsel gelişim bozuklukları olmayan erkekler için laparoskopik cerrahi en iyi yoldur. Aynı seansta testis çıkarılabilir veya yeniden skrotumda konumlandırılabilir.
  • Hormonal tedavi standart bir tedavi değildir, ancak bazı durumlarda hala kullanılmaktadır.
  • Karında ve scrotumda birer normal testis bulunan daha büyük erkek çocuklarda, daha sonraki dönemde testis kanserinin gelişme riski nedeniyle palpe edilemeyen (ele gelmeyen) testisin çıkarılması düşünülebilir.
  • Ele gelmeyen iki testisli erkek yenidoğan bebekler olası cinsel gelişim bozuklukları açısından mutlaka düzenli olarak değerlendirilmelidir.

BELİRTİLERİ NELERDİR

İnmemiş bir testisin ana belirtisi skrotumda hissedememektedir. Testisin eksik olduğu genel olarak bebeğin doğumdan sonraki ilk muayenesinde keşfedilir. İlk 6 ay boyunca kriptorşidizmi izlemek için düzenli kontrollere ihtiyaç duyulmaktadır. Testis kendi kendine inmezse, mutlaka tedaviye ihtiyaç duyulacaktır.

TEŞHİS VE TEDAVİLER

Fiziksel Muayene

Fiziksel muayene inmemiş testisleri elle hissedilir veya elle hissedilemez olarak sınıflandırmanın tek yoludur. Teşhis, çocuğu sırtüstü yatar pozisyona getirip, bacaklarını çapraz hale getirdiğinde oluşan skrotum görseli ile doktor tarafından kolayca konulur.

Bir testis ele gelmiyor ancak diğer testis var ve normal büyüklükteyse, çocukta bir testis eksik veya gelişmemiş olabilir. İnmemiş testisin ektopik (görünür) olmadığından emin olmak için karın bölgesi ultrasonik  görüntüleme ile incelenmelidir.

Tanısal Laparoskopi

Palpe edilemeyen bir testisin güvenilir bir şekilde teşhis edilmesinin tek yolu endoskopik kamera ile (fiber optik tüp benzeri bir alet) yapılan muayenedir. Cerrah endoskopu karındaki küçük bir kesiden (laparoskopik işlem) sokar. Laparoskopik değerlendirme öncesi genel anestezi altında muayene önerilmektedir.


KRİPTORŞİDİZM TEDAVİSİ

Testis kendi kendine inmezse, tedaviye mutlaka ihtiyaç duyulacaktır. Tedavinin amacı oluşabilecek sperm ve hormon üretme problemlerini önlemektir. Tedaviye yaklaşık 1 yaşında veya en geç 18. ayda başlanmalıdır.

Hormonal Terapi

Bazı durumlarda, testisin kendi kendine skrotuma hareket etmesini sağlamak için hormon enjeksiyon tedavisi uygulanabilir. Bu tedavi çok yaygın değildir ve doğurganlığı korumak için sadece iki taraflı inmemiş testisleri olan erkek çocuklara önerilmektedir.

Orkidopeksi

Kriptorşidizm için ana tedavi, testisleri skrotuma (orchidopexy) taşımak için yapılan cerrahidir. Bu ameliyat neredeyse % 100 başarılı bir operasyondur. Bir testis doğduktan 6 ay sonra tam olarak inmemişse, max. 1 yıl içinde ameliyat yapılmalıdır. Tedaviyi geciktirmek, daha sonraki yaşamda infertilite (kısırlık) riskini artırabilir.


İnmemiş bir testis için yapılan cerrahi, laparoskopi ile bir muayeneyi içerir. Genel anestezi altındaki çocukla yapılan Laparoskopi, vücut içinde inmemiş bir testis teşhisi için en iyi yoludur. Gereken durumlarda testisi çıkarma veya yeniden konumlandırma laparoskopi sırasında rahatlıkla yapılabilir.

KRİPTORŞİDİZM NEDENLERİ

Bazı testislerin neden inmediği bilimsel olarak bilinmemektedir.

Devamını Oku

Olası risk faktörleri şunları içerir:
• Aileden gelen kalıtımsal kriptorşidizm veya diğer genital gelişim sorunları
• Erken doğum veya düşük doğum ağırlığı
• Fetal büyümeyi etkileyen durumlar
• Annenin hamilelik sırasında alkol veya sigara kullanımı
• Ebeveynlerden birinin belirli böcek ilacı kimyasallarına daha önceden maruz kalması (Toksik birikim)

TÜRLERİ VE TAKİBİ

Kriptorşidizm “ele gelen” veya “ele gelmeyen” olarak sınıflandırılır.

Kriptorşidizm Türleri

İncelemede ele gelen inmemiş bir testis hissedilebilir. Palpe edilemeyen bir testis ise doğal olarak hissedilemez. İnmemiş testis vakalarının yaklaşık % 70'i elle muayenede hissedilir.


Ele gelen inmemiş bir testis normal gelişim sırasında bulunduğu yerde durmuş olabilir. İhtimal olarak testis yanlış yerde büyümüş ve skrotumun dışında kalmıştır. Veya bir kas refleksi nedeniyle testisin skrotum ve karın arasında ileri geri hareket etmesine de neden olmuş olabilir.


Palpe edilemeyen inmemiş bir testis, karın içinde veya kanalda olabilir. Genital organların üstünde, böbreğin yanında, rektum ve mesane arasında veya mideyi kaplayan kas duvarının yakınında bir yerde olabilir.


Tedavi, testislerin yeri ve varlığına göre belirlenir. Ektopik ele gelen testisler mutlaka ameliyat gerektirir. Retraktil palpe edilebilir testisin, karına dönmesi durumunda hasta ergenliğe kadar yakından izlenmelidir. Her iki inmemiş testis palpe edilemezse ve cinsel farklılaşma sorunları varsa, endokrinolojik ve genetik bir değerlendirme yapılmalıdır.

Kriptorşidizmin Takibi

Çocukluk döneminde inmemiş testis problemi olan erkeklerin çoğunun çocukları olabilir. 18 aylıktan önce orkideopeksi operasyonu olan erkeklerin üreme yeteneği diğer erkeklerle neredeyse aynıdır. Ancak inmemiş iki testisi olan erkeklerin infertilite riski daha yüksektir.


İnmemiş testisli erkeklerde testis kanseri gelişme riski de artar. Ergenlik döneminde ve sonrasında mutlaka tarama yapılması önerilir.


Retraktil testisli erkek çocukların tıbbi veya cerrahi tedaviye ihtiyacı yoktur, ancak ergenliğe kadar yakın takip gerektirir.


KRİPTORŞİDİZM HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Çocuk doktoru doğumdan sonra yaptığı rutin kontrolde oğlumun skrotumunda testis bulamadı. Ne yapmalıyız?

Çocuk doktorunuz, oğlunuzun cinsel organlarını düzenli olarak kontrol edecektir, 6 aylık olana kadar testisler inebilir. Oğlunuza bu konuda daha fazla tedavi önerecek bir çocuk üroloğuna (Pediatrik) gönderebilir.

Testisler kaç yaşında normal yerlerine gelir?

Testisin inişi doğduktan 6 ay sonra sona erer. Bu andan sonra inmediyse tedavi gerektirir.

Doktor testislerin pozisyonunu kontrol etmem gerektiğini söyledi ama skrotumda bulamıyorum?

Çocuğunuzu rahatladığında incelemeye çalışın, örn. sıcak bir banyo sırasında veya uykuya daldıktan sonra. Bulamazsanız, doktorunuza mutlaka bildirin.

Oğlumuz bir çocuk doktoru tarafından teşhis edilen kriptorşidizme sahiptir. Ameliyattan başka bir tedavi var mıdır?

Endişelerinizi bir çocuk cerrahı veya çocuk ürologu ile görüşebilirsiniz. Tedavi geciktirilmemelidir.

Oğlumuz testislerini skrotuma getirme ameliyatı oldu. Ameliyatın üreme üzerinde bir etkisi var mı? Büyüdüğünde çocuk sahibi olabilir mi?

Orkideopeksi sonrası 18. aydan önce erkeklerin üreme yeteneği diğer erkeklerle neredeyse aynıdır. İnmemiş iki testisi olan erkeklerin infertilite riski ise daha yüksektir. Oğlunuzun doğurganlık potansiyelini öğrenmek için ergenlikten sonra spermiogramı testi yaptırabilirsiniz.

Referanslar

EAU Hasta Bilgi Çalışma Grubu, Mart 2017

• Dr.M. Innocenzi, Roma (BT)
• Dr. M. Kubát, Brno (CZ)
• Dr.A. Prouza, Prag (CZ)


Bu bilgiler EAU Hasta Bilgi Çalışma Grubu tarafından 2 Şubat güncellendi: //patients.uroweb.org/other-diseases/cryptorchidism-or-undescended-or-hidden-testicles

Şu an buradasınız:

Testis Protezi

Adres


ANDROMED MEDİKAL A.Ş.
Çubuklu mah. Vatan cad. No.26 Kavacık Beykoz İstanbul TÜRKİYE

Bu web sitesinde yer alan tüm hususlar, bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Site içerikleri hiçbir şekilde profesyonel, medikal öneri ya da tedavilerin yerine alması için hazırlanmamıştır. Burada yer alan hasta deneyimleri gerçektir ve sadece bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Aynı ürün/tedavi/uygulama kullanılsa bile kişilerin alacakları sonuçlar son derece farklı olabilir. Tedavi için doktorunuza başvurunuz.

andromed